Thiết bị nhà thông minh

05

Ổ cắm hẹn giờ Duxa – T14

525,000VNĐ 349,000VNĐ
- 34%
04

Công Tắc Cảm Ứng Duxa – S18

590,000VNĐ 375,000VNĐ
- 36%
03

Công Tắc Cảm Ứng Duxa-S26

455,000VNĐ 255,000VNĐ
- 44%
02

Công Tắc Cảm Ứng Duxa – S19

579,000VNĐ 380,000VNĐ
- 34%
01

Công Tắc Cảm Ứng Duxa-S20

590,000VNĐ 439,000VNĐ
- 26%
18

Công Tắc Cảm Ứng Duxa – S21

569,000VNĐ 415,000VNĐ
- 27%
17

Công tắc cảm ứng Duxa-S30

445,000VNĐ 259,000VNĐ
- 42%
16

Công tắc cảm ứng duxa-S27

479,000VNĐ 255,000VNĐ
- 47%
15

Công tắc cảm ứng duxa-S28

633,000VNĐ 349,000VNĐ
- 45%
15

Công Tắc Cảm Ứng duxa-S29

399,000VNĐ 299,000VNĐ
- 25%
Cam-ung-anh-sang-ngoai-troi-Kawa-LS6A

Cảm Ứng Ánh Sáng duxa-SL6

266,000VNĐ 180,000VNĐ
- 32%
14

Bóng Đèn Cảm Ứng Duxa – S22

469,000VNĐ 269,000VNĐ
- 43%
13

Đèn lốp led cảm ứng Duxa LV01

805,000VNĐ 589,000VNĐ
- 27%
12

Đèn cảm ứng hồng ngoại duxa-S25

415,000VNĐ 269,000VNĐ
- 35%
11

Đèn lốp cảm ứng duxa LV02

755,000VNĐ 565,000VNĐ
- 25%
10

Đèn lốp cảm ứng duxa LV03

820,000VNĐ 575,000VNĐ
- 30%
9

Đèn lốp cảm ứng Duxa LV04

855,000VNĐ 609,000VNĐ
- 29%
6

Báo động/ Báo khách Duxa – A30

665,000VNĐ 435,000VNĐ
- 35%
5

Báo động báo khách duxa-A31

445,000VNĐ 279,000VNĐ
- 37%
2

Báo Khách Không Dây Duxa – A32

525,000VNĐ 355,000VNĐ
- 32%